Özel Plaka Nasıl Alınır?

Özel Plaka Nasıl Alınır?

Araçları birbirinden ayırmak için her araca trafiğe çıkmadan önce plaka verilir. Fakat bazı kişi ve kurumlar kendilerine tahis edilen plakaların anlamlı olması için özel plaka talebinde bulunuyor. Özel plaka alabilmek için kişi veya kurumların belirli şartları sağlaması gerekmektedir.

Özel plaka talebinde bulunan kişi veya kurumlarda aranan nitelikler İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir, özel plaka sahibi olmak isteyenlerin MERNİS sistemine kayıt olmaları ve kayıtlı oldukları adreslerde ikamet etmeleri gerekmektedir.

Şirket adına özel plaka başvurularında bulunduğu yerin İlçe Emniyet Müdürlüğüne ya da Trafik Sicil Müdürlüğüne başvurması gerekir. Başvuruda bulunan kişi veya kişilerin imza sirküleri, işletmenin son 6 aylık faaliyet raporu ve noter tasdikli vekaletname belgesi başvuru ile birlikte sunulmalıdır.

Özel Plaka Nasıl Verilir?

Başvuru şartlarını sağlayan ve plaka almaya hak kazanan kişi veya kurumlara verilen plakalar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir sistemle dağıtılır.

Sistemde rölanti plakaları bir havuzda tutulmakta ve plaka dağıtımı sıralı olarak yapılmaktadır. Ancak kendi plakalarına sahip olmak isteyen kişi veya kuruluşlar normalden daha fazla plaka vergisi ödeyerek araçlarında kullanabilirler.

Son güncellemeler doğrultusunda 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren özel plaka alma süreçlerinde değişiklikler bulunmaktadır. Bu tarihten sonra özel plaka almak isteyenler noter kanalıyla özel plaka tahsisi yaptırabilmektedir.


Diğer Yazılar